Belofte team (18 -25)

Vanuit je opvoeding heb je verschillende normen en waarden meegekregen. De wereld ligt aan je voeten, hoe zal jij het leven, wat voor je ligt gaan invullen?? Binnen deze groep houden we boeiende en inspirerende gesprekken over maatschappelijke thema,s waar ook de humor niet ontbreekt en hoe het geloof daarin past (of niet). Thema,s zijn zeer divers en  kunnen worden aangedragen door de deelnemers. Niet op zoek naar antwoorden maar naar perspectiefwisseling. 

Wanneer: Elke 2e zondagochtend van de maand
Tijd         : 10:00 - 11:00 uur
Waar       : In de pastorie
terug