Over ons


Onze visie:
Contact en verbinding maken met onze naasten door gevende liefde te tonen. Dit in de hoop dat men de weg tot Christus zal vinden

Als kerkelijke gemeenschap willen wij handelen naar Gods Geest. Dat wil zeggen dat we naar elkaar omzien. We willen een naaste zijn voor alle dorpsbewoners. We willen er Zijn. Op deze manier willen we zorgdragen voor het welzijn van ieder mens. Een luisterend oor aanbieden, praktische zaken oppakken zonder daarin een scheiding te maken, ieder mens doet ertoe. Dit doen we op een vreugdevolle manier, vanuit onze verbondenheid met Christus, waarbij humor niet mag ontbreken.

Wij willen een gemeenschap zijn in navolging van Christus maar niet enkel met woorden. We willen ook praktisch bezig zijn om het goede te doen, daad-werkelijk leven.

                                                                - Go and do something -
                                                                       (William Booth)
terug